PERSONDATA

1. GENERELT

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Klinik Brogaard (samlet “Klinikl brogaard”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos os eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via vores hjemmeside klinik-brogaard.dk

1.3. Klinik Brogaard er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Klinik Brogaard kan ske via Kontakt os

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

2.1. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker.

2.2. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 
3.2. Vi gemmer ikke dine bank oplysninger.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

5. KONTAKTOPLYSNINGER

5.1. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via Kontakt os

Indkøbskurv

Indkøbskurven er tom.